Samenwerking KZO officieel

De leden van KZO Groene Hart zijn al een paar jaar regelmatig in overleg met elkaar. In eerste instantie waren het informele overlegmomenten: waar en hoe kunnen we elkaar helpen en versterken met als doel mensen met een hulpvraag beter van dienst te kunnen zijn. Sinds de veranderingen in de zorgwet werd de overlegstructuur frequenter en nog meer inhoudelijk. De groep groeide gestaag en werd meer professioneel vergaderd. Met het aanstellen van onze voorzitter Aad de Vries werd ook een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en door de leden ondertekend. U kunt hier lezen wat de rechtspositionele basis van de KZO inhoudt.

Samenwerkingsovereenkomst