Grote zorgen over wachttijden jeugdzorg Leidse regio

11 mei 2017 stond in het Leids Dagblad hoe nijpend de hulpverlening voor onze jeugd is. De huisartsen in onze regio geven aan dat het zo echt niet langer kan. Hier het volledige stuk.