Alle berichten van admin

Nieuws van de leden

Regelmatig komen er zorgaanbieders van KZO-Groene Hart in de media. Ze vertellen hun persoonlijke verhaal en ervaringen. Deze keer Marsha en Dennis van Zorgkwekerij de Florahoeve. Ze staan in “Nieuwe oogst” met hun verhaal, te lezen via de link.

25 mei start de AVG, ook voor leden van KZO

KZO-Leden aan de slag met de nieuwe privacy wetgeving

Ook voor de zorgverleners en zorgboerderijen/kwekerij die samenwerken in de KZO komt de nieuwe privacy wetgeving (de ‘AVG’) er aan. De cliënten van de zorgondernemers zijn vaak kwetsbaar en soms is gevoelige informatie nodig om goede zorg te kunnen bieden.  Aart Jochem, die in het dagelijks leven met informatiebeveiliging en privacybescherming bezig is, nam de leden in een drukbezochte en levendige avond mee in het belang van bescherming van persoonsgegevens en wat de nieuwe wet inhoudt. Met voorbeelden werd samen doorgenomen hoe je de registraties goed kunt doen, in welke gevallen je aanvullende analyses moet doen en hoe je in de praktijk van de zorgondernemers het beste je gegevens kunt beschermen.

Aart: “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme en de inzet die de KZO-ers iedere dag geven voor goede zorg. Ze zetten de cliënt centraal en dat doen ze ook bij zo’n lastig onderwerp als de privacy wetgeving. Dat bleek ook uit de levendige discussie op de avond. Ik vind het leuk dat ik iets van mijn kennis over dit onderwerp kon inbrengen.”

Samenwerking KZO officieel

De leden van KZO Groene Hart zijn al een paar jaar regelmatig in overleg met elkaar. In eerste instantie waren het informele overlegmomenten: waar en hoe kunnen we elkaar helpen en versterken met als doel mensen met een hulpvraag beter van dienst te kunnen zijn. Sinds de veranderingen in de zorgwet werd de overlegstructuur frequenter en nog meer inhoudelijk. De groep groeide gestaag en werd meer professioneel vergaderd. Met het aanstellen van onze voorzitter Aad de Vries werd ook een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en door de leden ondertekend. U kunt hier lezen wat de rechtspositionele basis van de KZO inhoudt.

Samenwerkingsovereenkomst

Brandbrief KZO voor gemeente Alphen aan den Rijn

De KZO maakt zich grote zorgen over de wijze waarop gemeente Alphen a/d Rijn mensen met een zorgvraag behandelt. Er is een brandbrief verstuurd met daarin een oproep om het zorgaanbod in de gemeente eens goed tegen het licht te houden en de wensen van de cliënt voorop te stellen  bij afwegingen. De brief heeft inmiddels ook de pers bereikt:

Opening KZO website: 9 juni 2017

Op 9 juni om 16.00 wordt de website van KZO Groenehart officieel geopend.

De leden van KZO-Groenehart hebben afzonderlijk een eigen website. Ieder lid heeft een eigen identiteit en specialisme, maar ze overleggen regelmatig en staan als één blok achter het standpunt dat de zorgvrager op maat behandeling mag verwachten in onze gemeenten. De samenwerking komt tot uiting in de praktijk, waar de leden elkaar adviseren en aanprijzen bij eventuele zorgvraag. Om de eensgezindheid nog meer te benadrukken hebben we een gezamenlijke website. Daar wordt verteld wie we zijn en waar we voor staan, maar ook is de website het portaal naar  de website van onze leden. Via de website vindt u via het zoeksysteem alle informatie van de leden.

Zie persbericht